به وب سایت انجمن کامپیوتر خوش اومدین


دانشگاه فردوسی مشهد
جدید ترین مطالب :


دورهمی صمیمی

دوره آموزش فریمورک جنگو

ششمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آمادگی مسابقات برنامه نویسی غرب آسیا(ACM-ICPC)