سمینار از سیستمهای هوشمند ایمنی خودرو تا خودرو بدون راننده


🔸انجمن علمی کامپیوتر و شاخه ieee دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکنند :
سمینار از سیستمهای هوشمند ایمنی خودرو تا خودرو بدون راننده
ارائه:خانم مهندس تکتم باقری
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
🕑 چهارشنبه 25 اسفند ماه ساعت 12:30


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید