جشن فارغ التحصیلی ورودی های ۹۳


جشن فارغ التحصیلی ورودی های ۹۳ کامپیوتر
⏰ زمان : ۲۸ تیر ماه ۹۷
🔴 دقت شود که دانشجویانی که قصد ثبت نام در جشن را دارند حتما ورودی ۹۳ کامپیوتر بوده و ورودی سال های دیگر نباشند . در صورت مشاهده بلیت شخص باطل و مبلغ پرداختی بازگردانده نمی شود.


ثبت نام دانشجویان