دوره برنامه نویسی میکروکنترلر ARMدر صورت نیاز (عدم پایان سرفصل تا پیش از آغاز ترم جدید یا همان پایان شهریور) جلسات جبرانی با توافق زمان آن سر کلاس، برگزار خواهد شد. *اولویت ثبت نام با دانشجویان رشته کامپیوتر است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی ذکر شده در کانال انجمن(@fumssces)مراجعه فرمایید.

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر

ثبت نام متفرقه