دوره فریم ورک جنگو
🕰زمان: دوشنبه ها و پنجشنبه ها 18 تا 20
⚙️برگزاری در بستر وبینار
🔴 ظرفیت محدود
🔴 در صورت تکمیل ظرفیت اولویت با دانشجویان ثبت نام شده است.