کارگاه آموزشی داکر


❇️کارگاه آموزشی داکر 👨‍🏫مدرس: علی سلطانی 📅تاریخ: پنجشنبه ۱۳ آذر 🕰ساعت: ۱۰ تا ۱۳ 💵هزینه: ۱۰ هزار تومان کلیه عواید این کارگاه به موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان اهدا خواهد شد.
برای ثبت نام کلیک کنید