ضیافت افطاری ۹۷


مراسم ضیافت افطاری گروه کامپیوتر ، چهارشنبه ۹ خرداد در بوستان دانشکده مهندسی برگزار می شود
هزینه ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر ۸ هزار تومان و مهمانان ۱۲ هزار تومان می باشد

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام مهمانان