ضیافت افطاری ۹۸


مراسم ضیافت افطاری گروه کامپیوتر ، یکشنبه ۱۲ خرداد ماه در بوستان دانشکده مهندسی برگزار می شود
هزینه ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر ۱۵ هزار تومان و مهمانان ۲۰ هزار تومان می باشد

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوترثبت نام مهمانان