دوره آموزش میکروکنترلر STM32F10X
🕑 پنج شنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آذر ماه ساعت ۹ الی ۱۸

⚠️ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان الزامیست.
🔴 ظرفیت محدود

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر

ثبت نام دیگر دانشجویان

ثبت نام آزاد