دورهمی صمیمانه اساتید و دانشجویان - خرداد 1401


🎊دورهمی صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر🎊 🗓 یازدهم خرداد 1401 ⏰ ساعت ۱۷ - ۲۰ 📍 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی


ثبت نام