کارگاه Bootstrap


🔸 مروری اجمالی بر روی HTML و CSS + آموزش Bootstrap

🕑 پنج شنبه 14 آذر ماه ساعت 14 الی 19
هزینه دوره برای دانشجویان کامپیوتر 15 هزار تومان و برای سایر دانشجویان 18 هزار تومان

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر

ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی