کارگاه Bootstrap


🔸 مروری اجمالی بر روی HTML و CSS + آموزش Bootstrap

🕑 10 , 11 , 15 اردیبهشت ماه از ساعت 18 الی 19:30
هزینه دوره برای دانشجویان کامپیوتر 15 هزار تومان و برای سایر دانشجویان 18 هزار تومان

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر

ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی