مجموعه صحبت های کافه بازار


#کافه_گپ این بار در دانشگاه فردوسی مشهد
کافه بازار با همکاری انجمن علمی کامپیوتر برگزار میکند:
🔸 نگهداری داده های حجیم و استفاده از آنها در کافه بازار
🔸 چالش های فنی در محصول
🔸 ارزش،فرهنگ،ساختار و اهمیت آنها
🕑 پنجشنبه 25 آذر
📍 دانشگاه فردوسی - دانشکده مهندسی


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید