ضیافت افطاری


مراسم ضیافت افطاری گروه کامپیوتر ، شنبه سوم تیر ماه در نماز خانه دانشکده مهندسی برگزار می شود
هزینه ثبت نام دانشجویان 12 هزار تومان و مهمانان 15 هزار تومان می باشد

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام مهمانان