ضیافت افطاری 1401


مراسم ضیافت افطاری گروه کامپیوتر ، سه شنبه ششم اردیبهشت ماه در بوستان دانشکده مهندسی برگزار می شود
هزینه ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر 35 هزار تومان می باشد

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر