دوره آموزشی نکسوس


🔶 دوره آموزشی لینوکس و ++C و شبیه سازی نکسوس

🕘 زمان: پنجشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳
📍 مکان: دانشکده مهندسی

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر