دوره آموزشی فتوشاپ و ایلاستریتور


🔸دوره ی آموزشی فتوشاپ
یکشنبه ها و چهار شنبه ها

🕑 ساعت 16 شروع از یکشنبه ، 1 مرداد ماه
هزینه دوره 50 هزار تومان برای دانشجویان گروه کامپیوتر
70 هزار تومان برای دانشجویان دانشگاه فردوسی

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام دانشجویان دانشگاه فردوسی