تور رویای بزرگ استارتاپی


🔸تور رویای بزرگ استارتاپی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
🕑 26 اردیبهشت ماه 🕑 ساعت 12
برای ثبت نام رایگان کلیک کنید