هفته پژوهش


🔵 برنامه های هفته پژوهش گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی :

🔸1. سخنرانی دکتر شهاب جوانمردی با عنوان : خلق آرزوی مشترک
🔸2. سخنرانی پژوهشی دکتر مهاجرزاده به عنوان : نسل بعد شبکه های سلولی
🔸3. مسابقه برترین ارائه های پژوهشی - فن آورانه (دانشجویان)