دورهمی صمیمی


یک سال دیگر هم گذشت و بار دیگر حال کردیم 😄 تا گرد هم آییم و در نزدیکی شب یلدا همچون سال های گذشته جشن بگیریم.
جشن بزرگ گروه مهندسی کامپیوتر در تاریخ یک شنبه 2 دی ماه از ساعت 17:30 تا 20 برگزار خواهد شد.


لطفا پس از خرید بلیت به انجمن مراجعه کنید و بلیت خود را دریافت کنیدثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام مهمانان