دورهمی صمیمانه دانشجویان و اساتید گروه کامپیوتر


یک سال دیگر هم گذشت و بار دیگر حال کردیم تا گرد هم آییم و در همچون سال های گذشته دو هم جمع بشیم و یه شب خوش رو در کنار هم تجربه کنیم
جشن بزرگ گروه مهندسی کامپیوتر
🕡 چهارشنبه ۴ دی ماه. ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.


لطفا پس از خرید بلیت به انجمن مراجعه کنید و بلیت خود را دریافت کنیدثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام مهمانان