دوره آموزش فریمورک جنگو


آموزش وب فریم ورک جنگو -- مدرس محمد منتظمی -- پیش نیازآشنایی با برنامه نویسی شی گرا -- شروع از شنبه 21 مهر ماه

ثبت نام دانشجویان گروه کامپیوتر


ثبت نام مهمانان