دورهمی صمیمانه دانشجویان و اساتید گروه کامپیوتر - یلدا۱۴۰۰


🎊دورهمی صمیمانه اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر🎊 🗓 ۵ دی ۱۴۰۰ ⏰ ساعت ۱۷:۳۰ - ۲۰ 📍 آمفی تئاتر رودکی، جنب ساختمان کانون های فرهنگی دانشگاه


ثبت نام